Obecný úrad

Register zmlúv

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V kontexte uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluvy 2018

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet zmluvy
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
URBÁNI & Partners s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 1.2018 21,68 €/mes
Katarína Štetiarová Nájomná zmluva 3.1.2018 85 € / mes
Sekológ s.r.o. Dodatok č.31 k zmluve o ukladaní odpadu 16.3.2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie 4.4.2018 1400 €
BASTA, spol. s r.o. Zmluva o uskutočnení hudobného koncertu 4.6.2018 1000 €
Ing. Eva Kútiková Zmluva o poskytnutí služieb 25.7.2018 500 €
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie 8.11.2018 28072,38 €
LESY SR Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb 9.8.2018 420 €
Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.