Obecný úrad

Register zmlúv

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V kontexte uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluvy 2016

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet zmluvy
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
Ing. Eva Kútiková Zmluva o poskytnutí služieb 14. 12. 2016
Slovenský pozemkový fond Nájomná zmluva 25. 6. 2016
Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 13. 7. 2016
ENVI - PAK, a.s. Zmluva o odpadoch 1. 6. 2016
ENVI - PAK, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 24 .3 .2016
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotáci z prostriedkov DPO 20. 4. 2016
METAL - SERVIS Recycling Zmluva o dielo 20. 4. 2016
Ľupčianka s.r.o. Zmluva o odpadoch 3. 3. 2016
Štetiarová Katarína Dodatok k zmluve č. 1/2016 1. 3. 20165
VO SK a.s. Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania 28. 1. 2016
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť B. Bystrica Zmluva o dávke vody z verejného vodovodu 4. 1. 2016
Sekológ Dodatok č. 29 k zmluve o ukladaní odapadu 4. 1. 2016
TORVEL Zmluva o spolupráci a poradenstve 2. 1. 2016
Štetiarová Katarína Zmluva o nájme 2. 1. 2016
EKOLAMP Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu 2. 1. 2016
Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.