Obecný úrad

Register zmlúv

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V kontexte uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluvy 2021

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet zmluvy
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
Profax Dodatok č. 3 k zmluve o dovoze TKO 2. 1. 2021
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie 11 .5. 2021 1400 €
Chalupe s.r.o. Zateplenie obvodového plášťa
na budove obecného úradu
15. 10. 2021 9537,52 €
OZ Tuláčik Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov 8. 12. 2021
Profax Dodatok č. 4 k zmluve o odvoze TKO od 1. 1. 2022 16. 12. 2022
Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.