Obecný úrad

Register zmlúv

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V kontexte uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluvy 2017

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet zmluvy
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
Katarína Štetiarová Nájomná zmluva 2.1.2017 70 €/mes
Katarína Štetiarová Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 27.2.2017 85 €/mes
SAD Zvolen, a.s. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 28.02.2017 85 €/mes
Banskobystrický samosrávny kraj Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 9.6.2017 1000 €
MADE spol. s r.o. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 19.5.2017
VV, s.r.o. Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu 14.6.2017
Lesy SR, š.p. Dohoda o poskytnutí príspevku 16.6.2017 7000 €
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie 22.6.2017 1400 €
ÚPSVAR Dohoda o poskytnutí príspevku 20.7.2017
Lesy SR, š.p. Zmluva o poskytnutí príspevku 10.8.2017
Sekológ, s.r.o. Dodatok č.30 k zmluve o ukladaní odpadu 8.11.2017
RBD, spol. s r.o. Zmluva o dielo 13.11.2017 6980 €
Ing. Eva Kútiková Zmluva o poskytnutí služieb 14.11.2017 480 €
Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.