Obecný úrad

Register faktúr

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V kontexte uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Marec 2011

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet fakturácie
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
Orange Slovensko a.s. Hlasové a dátové služby 0917 938 512 20.2.2011-19.3.2011 18,98 €
Orange Slovensko a.s. Hlasové a dátové služby 0917 938 520 20.2.2011-19.3.2011 23,11 €


Február 2011

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet fakturácie
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
Agrafik, spol. s r.o. Informačná tabuľa 4.2.2011 72,00 €
Orange Slovensko a.s. Hlasové a dátové služby 0917 938 512 20.1.2011-19.2.2011 18,98 €
Orange Slovensko a.s. Hlasové a dátové služby 0917 938 520 20.1.2011-19.2.2011 24,84 €
Orange Slovensko a.s. Upomienka 28.2.2011 1,33 €
Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 048/419 42 09 1.2.2011-28.2.2011 34,57 €


Január 2011

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet fakturácie
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
Orange Slovensko a.s. Hlasové a dátové služby 0917 938 512 20.12.2010-19.1.2011 18,90 €
Orange Slovensko a.s. Hlasové a dátové služby 0917 938 520 20.12.2010-19.1.2011 21,98 €
Profax - Danka Barthová Odvoz TKO z velkokapacitného kontajnera 24.1.2011 90,96 €
SEKOLÓG s.r.o. Zmesový komunálny odpad Január 2011 99,34 €
Stredoslovenká energetika, a.s. Dodávka elektrickej enegie
Pohronský Bukovec 35
1.1.2011-31.12.2011 1708,00 €
Stredoslovenká energetika, a.s. Dodávka elektrickej enegie
Pohronský Bukovec 303
1.1.2011-31.12.2011 128,00 €
Stredoslovenká energetika, a.s. Dodávka elektrickej enegie
Pohronský Bukovec 304
1.1.2011-31.12.2011 1408,00 €
Stredoslovenká energetika, a.s. Dodávka elektrickej enegie
Pohronský Bukovec 305
1.1.2011-31.12.2011 308,00 €
Stredoslovenká energetika, a.s. Dodávka elektrickej enegie
Pohronský Bukovec 306
1.1.2011-31.12.2011 872,00 €
Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 048/419 42 09 1.1.2011-31.1.2011 43,66 €
MADE spol. s r.o. Systémová podpora URBIS 1.1.2011-31.12.2011 92,95 €
ZMOS Úhrada členského za rok 2011 1.1.2011-31.12.2011 12,04 €
Inprost s.r.o. Obecné noviny 1.1.2011-31.12.2011 46,80 €
Komunálna poisťovňa, a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 31.12.2010-30.12.2011 118,40 €
Komunálna poisťovňa, a.s. Združené poistenie majetku 22.12.2010-22.6.2011 85,77 €


December 2010

PDF
Dodávateľ
Názov / predmet fakturácie
Dátum / obdobie
Suma
s DPH
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Vedenie účtu 31.12.2010 10,00 €
Slovak Telekom, a.s. Hlasové služby 048/419 42 09 1.12.2010-31.12.2010 60,18 €

Kontakt
Obecný úrad
Pohronský Bukovec 40
976 62 Brusno

Tel.: 048/419 42 09
0917 938 520

E-mail: obec.pohronsky
bukovec@zoznam.sk

Kniha návštev

© 2011 Obec Pohronský Bukovec, všetky práva vyhradené. Design © 2011 A grafik spol. s r.o.